کازیه تمام فلزی سه طبقه نقره ای

کازیه تمام فلزی سه طبقه

 


کازیه تمام فلزی سه طبقه مشکی

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_kazie_fellezi_meshki.jpg

 


کازیه تمام فلزی دو طبقه نقره ای

کازیه تمام فلزی دو طبقه

 


کازیه تمام فلزی دو طبقه مشکی

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_kazie_fellezi_meshki_2.jpg

 


کازیه پلاستیکی دو طبقه مدل 1000

کازیه پلاستیکی آذران تحریرات

 


کازیه پلاستیکی سه طبقه مدل 1000

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_302.JPG

 


کازیه پلاستیکی دو طبقه مدل 3000

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_305.jpg

 


کازیه پلاستیکی سه طبقه مدل 3000

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_306.jpg

 


کازیه چوبی فلزی ساده یک طبقه

کازیه چوبی فلزی ساده یک طبقه

 


کازیه چوبی فلزی فانتزی دو طبقه

کازیه چوبی فلزی فانتزی دو طبقه

 


کازیه چوبی فلزی ساده دو طبقه

کازیه چوبی فلزی ساده دو طبقه

 


کازیه چوبی فلزی ساده سه طبقه

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_kazie_choobi_felezi_3.JPG

 


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) مدل 3000


b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_332.jpg

 


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) مدل 1000 تک خانه و سه خانه


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) پلاستیکی تک خانه و سه خانه جهت قرار دادن کتاب ، مجله ، کاتالوگ ، عکس ، فرم ها ، فاکتور ها و سایر اوراق کاغذی
b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_331.JPG

 


باکس فلزی یا جا مجله ای ( جا کتابی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_box_felezi.JPG

 


باکس چوبی و فلزی یا جا مجله ای ( جا کتابی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_box_choobi_felezi.JPG

 


سطل اداری توری فلزی طوسی

سطل اداری توری فلزی طوسی

 


سطل اداری توری فلزی مشکی

سطل اداری توری فلزی مشکی

 


سطل اداری مربعی توری فلزی طوسی

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_satl_square_silver.JPG

 


سطل اداری مربعی توری فلزی مشکی

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_satl_square_black.jpg

 


سطل اداری پلاستیکی آذران تحریرات

سطل اداری پلاستیکی آذران تحریرات

 


زیر پایی ( زیرپایی ) فلزی پلاستیکی

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_zirpai.jpg

 


زیر پایی ( زیرپایی ) فلزی پلاستیکی مدل 3000

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_328.jpg

 


زیر پایی ( زیرپایی ) پلاستیکی مدل 1000

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_327.jpg

 


جای کیس یا پایه کیس فلزی ( زیر کیسی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_jayecase-f.JPG

 


جای کیس یا پایه کیس پلاستیکی ( زیر کیسی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_jayecase-p.JPG

 


جای کیس یا پایه کیس پلاستیکی ( زیر کیسی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_325.jpg

 


ست رومیزی پلاستیکی تک ( یک تکه )

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_362.jpg

 


فایل F3

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_381.JPG

 


فایل F6

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_383.jpg

 


فایل و کازیه مدل 388

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_389.jpg

 


فایل و کازیه مدل 389

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_388.jpg

 


هولدر فایل ( نگه دارنده پوشه آویز )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_390.jpg

 


جای کاغذ یادداشت ( جا کاغذی )

b_150_100_16777215_00_images_stories_kazie-satl_311.jpg

 

 

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

جهت مشاهده فیلم تخته وایت برد جدید پارس کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_new-frame-magnetic-whiteboard.jpg

 

جهت مشاهده فیلم وایت برد شیشه ای مغناطیسی پایه دار کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_magnetic-glass-board-on-stand.jpg

 

سایت جدید فروشگاه پارس تحریر www.parstah.com

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :
زیرپایی - زیرپایی اداریزیر پاییزیر پایی اداریزیرپایی متحرکزیر پایی متحرکخرید زیرپاییخرید زیر پاییفروش زیرپاییفروش زیر پایی - قیمت زیرپاییقیمت زیر پاییتولید زیرپاییتولید زیر پاییزیرپایی طبیزیر پایی طبیزیرپایی فلزی و پلاستیکی گردانزیر پایی فلزی و پلاستیکی چرخشیزیرپایی چوبیزیر پایی چوبیزیرپایی پلاستیکیزیر پایی پلاستیکیزیرپایی تکنو ، تهران ، ماهان ، پارسیان ، فرزام ، نگین ، آذران تحریرات و ... - زیر پایی تکنو ، تهران ، ماهان ، پارسیان ، فرزام ، نگین ، آذران تحریرات و ...