منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 S 20 FL

 • بدنه کاملا فلزی با مکانیزم تغذیه از جلو
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • پایه ضد سر خوردن
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H, 23/20-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 170 ورق - 16 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 S 20 FL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 24 S 10

 • بدنه کاملا فلزی با مکانیزم تغذیه از عقب
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

24/6, 24/8, 24/10

 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 70 ورق - 7 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  HD 24 S 10

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 12 S 17

 • بدنه آلومینیومی به همراه دسته آهنی
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 140 ورق - 13 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 12 S 17

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 23 S 13 QL

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 100 ورق
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 23 S 13 QL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 23 S 15 FL

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • تغذیه از جلو
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 120 ورق
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 23 S 15 FL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 L 17

 • بدنه تمام فلزی
 • بدنه کشیده جهت انجام صحافی دفتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 140 ورق - 13 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو   HD 23 L 17

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو 12FL - 20

 • بدنه تمام فلزی با اهرم بلند جهت عملکرد راحت
 • مکانیزم تغذیه از جلو
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • قفل تنظیم کاغذ جهت تعیین محل منگنه
 • سندان قابل چرخش برای سایز های متفاوت سوزن منگنه
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • ظرفیت منگنه 200 برگ در یک مرحله
 • ظرفیت مخزن سوزن 100 عدد

سایز سوزن های مناسب : 6/23 ، 8/23 ، 10/23 ، 13/23 ، 15/23 ، 17/23 ، 20/23

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_kanex-12fl20_.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای اسکربا skre117/120lang

 • بدنه تمام فلزی با اهرم بلند جهت عملکرد راحت
 • مکانیزم تغذیه از جلو
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • قفل تنظیم کاغذ جهت تعیین محل منگنه
 • سندان قابل چرخش برای سایز های متفاوت سوزن منگنه
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • ظرفیت منگنه 200 برگ در یک مرحله
 • ظرفیت مخزن سوزن 100 عدد

سایز سوزن های مناسب : 6/23 ، 8/23 ، 10/23 ، 13/23 ، 15/23 ، 17/23 ، 20/23

جهت مشاهده فیلم دستگاه منگنه اسکربا مدل skre 117/120lang کلیک کنید .

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_skre-117-120lang.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 50SAN

 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 65 میلیمتر
 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 100 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور تایوان
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 185 × 66 × 285 میلیمتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه منگنه kw 50san

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_50SAN-kw-stapler.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 50LCN

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور تایوان
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23 ، 23/24

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 245 × 90 × 300 میلیمتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه منگنه kw 50lcn

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_50LCN-kw-stapler.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 5001

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 140 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور تایوان
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 177 × 88 × 320 میلیمتر
b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_5001-kw-stapler.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 5003

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور تایوان
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23 ، 23/24

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 266 × 95 × 355 میلیمتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه منگنه kw 5003

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_5003-kw-stapler.jpg

 

منگنه وسط زن KW مدل 5900

 • مناسب برای منگنه وسط جزوات ، کاتالوگ ها ، روزنامه ها ، مجلات ، گزارشات و ... تا عمق 317 میلیمتر ( برای منگنه نقاطی که در فاصله های بیشتری از لبه ی کاغذ قرار دارند )
 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • دارای دسته مدرج و قفل تنظیم کاغذ ، جهت تعیین محل منگنه
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 20 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور تایوان
 • سایز سوزن های مناسب :

24/6 ، 26/6

 • ظرفیت سوزن : 150 عدد سوزن نمره 24/6 و 210 عدد سوزن نمره 26/6
 • ابعاد دستگاه : 70 × 52 × 397 میلیمتر

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_5900-kw-stapler-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_5900-kw-stapler-b.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 5000

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 260 × 110 × 472 میلیمتر
b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_5000-kw-stapler.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای STD مدل HS-1000

 • بدنه ی فلزی ( ورق فولاد به ضخامت 1 میلی متر ) با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 100 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور چین
 • بسیار با کیفیت و دارای 5 سال گارانتی کارخانه
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه منگنه std hs-1000

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-1000-std-stapler-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-1000-std-stapler-b.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-1000-std-stapler-c.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-1000-std-stapler-d.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای STD مدل HS-2000

 • بدنه فلزی ( ورق فولاد به ضخامت 1 میلی متر ) با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 140 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور چین
 • بسیار با کیفیت و دارای 5 سال گارانتی کارخانه
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه منگنه std hs-2000

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-2000-std-stapler-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-2000-std-stapler-b.jpg

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_std-stapler-guarantee.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای STD مدل HS-3000

 • بدنه فلزی ( ورق فولاد به ضخامت 1 میلی متر ) با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور چین
 • بسیار با کیفیت و دارای 5 سال گارانتی کارخانه
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23 ، 23/24

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن

 

جهت مشاهد فیلم دستگاه منگنه کتاب std hs-3000 کلیک کنید .

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-3000-std-stapler-b.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-3000-std-stapler-c.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_hs-3000-std-stapler-d.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_std-stapler-guarantee.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای NOVUS مدل B54/3

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 170 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور آلمان
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن

 

جهت دریافت کاتالوگ کلیک کنید . Novus-B-54/3

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_heavy-duty-stapler-novus-B-54-3-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_heavy-duty-stapler-novus-B-54-3-b.jpg

 

منگنه ظرفیت بالای CBS مدل JM200

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور P.R.C
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23 ، 23/24

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 266 × 95 × 355 میلیمتر
b_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_JM200-CBS-Heavy-Duty-Stapler-a.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_mangene-zarfiat-bala_JM200-CBS-Heavy-Duty-Stapler-b.jpg

 

منگنه دستی نمره 10 کانگورو HP-100

 • بدنه تمام فلزی با روکش کروم
 • بانجام عمل منگنه زنی با کمترین نیروی دست
 • قسمت سندان دوار
 • مناسب برای دفاتر و فروشگاه
 • سایز سوزن های مناسب :

سوزن نمره 10

 • ظرفیت سوزن : 150 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق
منگنه دستی نمره 10 کانگورو HP-100

 

منگنه دستی نمره 24/6 کانگورو HP-435

 • بدنه تمام فلزی با روکش کروم
 • بانجام عمل منگنه زنی با کمترین نیروی دست
 • قسمت سندان دوار
 • مناسب برای دفاتر و فروشگاه
 • سایز سوزن های مناسب :

24/6-24/8, 26/6-26/8

 • ظرفیت سوزن : 150/210 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 30/40 ورق
منگنه دستی نمره 24/6 کانگورو HP-435

 

منگنه ظرفیت بالای راپید HD 210

 • بدنه تمام فلزی
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • سایز سوزن های مناسب :

9/8-24 + 23/8-24

 • ظرفیت دستگاه : 210 ورق
منگنه ظرفیت بالای راپید   HD 210

 

منگنه ظرفیت بالای راپید HD 70

 • بدنه تمام فلزی
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • سایز سوزن های مناسب :

9/8-10 + 23/8-10

 • ظرفیت دستگاه : 70 ورق
منگنه ظرفیت بالای راپید   HD 70

 

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

 

جهت مشاهده فیلم تخته وایت برد جدید پارس کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_new-frame-magnetic-whiteboard.jpg

 

جهت مشاهده فیلم وایت برد شیشه ای مغناطیسی پایه دار کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_magnetic-glass-board-on-stand.jpg

 

سایت جدید فروشگاه پارس تحریر www.parstah.com

 

 

مطالب مرتبط :
منگنه ظرفیت بالا - منگنه صحافی - منگنه کوب کتاب - دستگاه منگنه خیلی قوی - دستگاه منگنه کتاب - منگنه کتاب - دستگاه منگنه قدرتی - دستگاه منگنه وسط زن - دستگاه منگنه صحافی - دستگاه منگنه کتاب ، دفتر ، جزوه ، کاتالوگ ، مجله و سایر اوراق کاغذ - منگنه صحافی مکس max - منگنه صحافی اسکربا skrebba- منگنه صحافی kw - منگنه صحافی کانگورو kangoro - خرید منگنه صحافی - فروش منگنه صحافی - قیمت منگنه صحافی - خرید منگنه کتاب - فروش منگنه کتاب - قیمت منگنه کتاب - ماشین دوخت صحافی - ماشین منگنه صحافی - ماشین منگنه کتاب ، دفتر ، جزوه ، کاتالوگ ، مجله و سایر اوراق کاغذ