مهر اتوماتیک ایمپرینت ترودات (Trodat Imprint)

مهر اتوماتیک ایمپرینت ترودات (Trodat Imprint)

 


مهر اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

مهر اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

 


مهر اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

مهر اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

 


تاریخ زن اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

تاریخ زن اتوماتیک پرینتی ترودات (Trodat Printy)

 


تاریخ زن اتوماتیک شاینی (Shiny)

تاریخ زن اتوماتیک شاینی (Shiny)

 


تاریخ زن دستی شاینی (Shiny)

تاریخ زن دستی شاینی (Shiny)

 


تاریخ زن دستی بزرگ ترودات (Trodat)

تاریخ زن دستی بزرگ ترودات (Trodat)

 


شماره زن اتوماتیک 6 رقمی ترودات ( Trodat 5756 )

  • شماره زن اتوماتیک ترودات مدل Trodat 5756
  • دارای 6 رقم ، ارتفاع اعداد 5.5 میلی متر
  • موجود در دو مدل فارسی و لاتین
  • ساخت کشور اتریش
b_150_100_16777215_00_images_stories_mohr_trodat-Automatic-Numbering-Stamp.jpg

 


شماره زن اتوماتیک 6 رقمی رینر ( Reiner B6K )

    • شماره زن اتوماتیک رینر مدل Reiner B6K
    • دارای 6 رقم ، ارتفاع اعداد 5.5 میلی متر
  • موجود در دو مدل فارسی و لاتین
  • ساخت کشور آلمان
b_150_100_16777215_00_images_stories_mohr_reiner-Automatic-Numbering-Stamp.JPG