دفتر حضور غیاب و ارزشیابی مستمر تحصیلی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_22092010180.jpg

 

 

دفتر ثبت فرایند توصیفی دوره ابتدایی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-tosifi.jpg

 

 

دفتر ثبت فرایند دوره ابتدایی غیرتوصیفی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-ghire-tosifi.jpg

 

 

دفتر نمودار وضع انضباطی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-nemodare-enzebati.jpg

 

 

دفتر ثبت فعالیتهای پرورشی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-parvareshi.jpg

 

 

دفتر رسید مدارک تحصیلی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-resid-madarek.jpg

 

 

دفتر شورای مالی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-shoraye-mali.jpg

 

 

دفتر شورای معلمین

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-shoraye-moalemin.jpg

 

 

دفتر صورت جلسه شورای دانش آموزی

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-soratjalaseye-shoraye-daneshamozi.jpg

 

 

دفتر اندیکاتور

b_150_100_16777215_00_images_stories_dafatere-madrese_daftare-andikator.jpg

 

 

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

 

 

 

مطالب مرتبط :
تخته وایت برد