هولدر کاغذ صفحه تخت   AS-CH451-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر
b_150_100_16777215_00_images_stories_copyholder_431.jpg

 

هولدر کاغذ صفحه منحنی   AS-CH421-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

b_150_100_16777215_00_images_stories_copyholder_as-ch451-bg.jpg

 

هولدر کاغذ با پایه فلزی   AS-CH453-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

b_150_100_16777215_00_images_stories_copyholder_holder.jpg

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :
کپی هولدر - نگه دارنده کاغذ ( نگهدارنده کاغذ )نگه دارنده کاغذ ( نگهدارنده کاغذ ) برای تایپهولدر اوراق کاغذی در زمان تایپ ( برای تایپ ) - نگه دارنده ( نگهدارنده ) کاغذ زمان تایپ ( هنگام تایپ ) کپی هولدر اطلس atlas ( تایوانی )نگه دارنده کاغذ ( نگهدارنده کاغذ ) اطلس atlas ( تایوانی )هولدر کاغذ - خرید ، فروش و قیمت انواع کپی هولدر