دستگاه کاغذ خرد کن HSM-70.2 مدل 3.9 و 5.8 میلیمتر

 

 • دستگاه کاغذ خردکن HSM70.2
 • دارای دو مدل با سایز برش 3.9 ( مدل اول ) و 5.8 (مدل دوم ) میلیمتر ( طول نوار برش )
 • ظرفیت برش کاغذ ( تعداد ورودی کاغذ ) : در مدل اول 4-3 برگ 80 گرم و 5 برگ 70 گرم A4
 • در مدل دوم 6-4 برگ 80 گرم و 7 برگ 70 گرم A4
 • نوع برش کاغذ : رشته ای
 • مدت زمان برش در هر مرحله : 2 دقیقه
 • حجم مخزن : 14 لیتر
 • ولتاژ مصرفی : 230 ولت ، 50 هرتز
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 225 میلیمتر
 • سرعت برش در دقیقه : 80 میلیمتر بر ثانیه
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 80W
 • ابعاد : 384 × 180 × 297
 • وزن دستگاه : 1.8 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_HSM70.2.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن HSM-80.2 مدل 3.9 و 5.8 میلیمتر

 
 • دستگاه کاغذ خردکن HSM80.2
 • دارای دو مدل با سایز برش 3.9 ( مدل اول ) و 5.8 (مدل دوم ) میلیمتر ( طول نوار برش )
 • ظرفیت برش کاغذ ( تعداد ورودی کاغذ ) : در مدل اول 7-5 برگ 80 گرم و 8-7 برگ 70 گرم A4
 • در مدل دوم 9-7 برگ 80 گرم و 12-10 برگ 70 گرم A4
 • نوع برش کاغذ : رشته ای
 • مدت زمان برش در هر مرحله : 2 دقیقه
 • حجم مخزن : 17 لیتر
 • ولتاژ مصرفی : 240-215 ولت
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 225 میلیمتر
 • سرعت برش در دقیقه : 80 میلیمتر بر ثانیه
 • قدرت موتور : 120W
 • ابعاد : 410 × 200 × 305
 • وزن دستگاه : 3.8 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_HSM80.2.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن HSM-90.2 مدل 3.9 و 5.8 میلیمتر

 

 • دستگاه کاغذ خردکن رشته ای HSM90.2
 • دارای دو مدل با سایز برش 3.9 ( مدل اول ) و 5.8 (مدل دوم ) میلیمتر ( طول نوار برش )
 • ظرفیت برش کاغذ ( تعداد ورودی کاغذ ) : در مدل اول 9-7 برگ 80 گرم و 12 برگ 70 گرم A4
 • در مدل دوم 12-10 برگ 80 گرم و 15 برگ 70 گرم A4
 • نوع برش کاغذ : رشته ای
 • مدت زمان برش در هر مرحله : 2 دقیقه
 • حجم مخزن : 25 لیتر
 • ولتاژ مصرفی : 240-215 ولت
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 225 میلیمتر
 • سرعت برش در دقیقه : 60 میلیمتر بر ثانیه
 • قدرت موتور : 150W
 • ابعاد : 423 × 240 × 326
 • وزن دستگاه : 4 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_HSM90.2.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن HSM-102.2 مدل 1.9 ، 3.9 و 5.8 میلیمتر

 
 • دستگاه کاغذ خردکن رشته ای HSM102.2
 • دارای سه مدل با سایز برش 1.9 ( مدل اول ) ، 3.9 ( مدل دوم ) و 5.8 (سایز سوم ) میلیمتر ( طول نوار برش )
 • ظرفیت برش ( تعداد ورودی کاغذ ) : در مدل اول 7-5 برگ 80 گرم و 9-8 برگ 70 گرم A4
 • در مدل دوم 12-10 برگ 80 گرم و 15-13 برگ 70 گرم A4
 • در مدل سوم 15-13 برگ 80 گرم و 18-16 برگ 70 گرم A4
 • نوع برش کاغذ : رشته ای
 • مدت زمان برش در هر مرحله : 2 دقیقه
 • حجم مخزن : 25 لیتر
 • ولتاژ مصرفی : 240-215 ولت
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 225 میلیمتر
 • سرعت برش در دقیقه : 60 میلیمتر بر ثانیه
 • قدرت موتور : 150W
 • ابعاد : 365 × 273 × 500
 • وزن دستگاه : 6.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_HSM102.2.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن HSM-B22 مدل 30 × 3.9 و 15 × 1.9 میلیمتر

 
 • دستگاه کاغذ خردکن پودری HSMB22
 • دارای دو مدل با سایز برش 30×3.9 ( مدل اول ) و 15×1.9 (مدل دوم ) میلیمتر ( طول نوار برش )
 • ظرفیت برش کاغذ ( تعداد ورودی کاغذ ) : در مدل اول 11-9 برگ 80 گرم A4
 • در مدل دوم 9-7 برگ 80 گرم A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • حجم مخزن : 33 لیتر
 • ولتاژ مصرفی : 230 ولت ، 50 هرتز
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 240 میلیمتر
 • سرعت برش در دقیقه : 60 میلیمتر بر ثانیه
 • قدرت موتور : 440W
 • ابعاد : 375 × 310 × 600
 • وزن دستگاه : 12.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_HSM-B22.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-308D

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-308D
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 15×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 18 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 11.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_308d.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-305B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-305B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 29×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 410 × 190 × 340
 • وزن دستگاه : 5.7 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_305b.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-305C

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-305C
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×3 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 6.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_305c.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-605C

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-605C
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×3 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 396 × 209 × 353
 • وزن دستگاه : 6.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_605c.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-8012B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-8012B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/4 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 268 × 390
 • وزن دستگاه : 12.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_8012b.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-8008D

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-8008D
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/4 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 268 × 390
 • وزن دستگاه : 12.5 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_8008d.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-310B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-310B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 10 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 36×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 18 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 12 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_310b.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-812D

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812D
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 34 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 630 × 440 × 290
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_812d.JPG

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-810D

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-810D
 • تعداد ورودی کاغذ : 10 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 26 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_810d.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-808D

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-808D
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 546 × 265 × 390
 • وزن دستگاه : 13 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_808d.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-817B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 17 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 34 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 630 × 290 × 440
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_817b.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-815B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-815B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 15 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 26 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 580 × 290 × 435
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_815b.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-812B

 

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 546 × 265 × 390
 • وزن دستگاه : 13 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_812b.JPG

 

 


 

 

 

 

 

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0540

 

 • ظرفیت : 5 برگ
 • سایز برش : 32×4
 • عرض دهانۀ ورودی : 220 میلیمتر ( A4 )
 • حجم سطل : 14 لیتر

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0540

 

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0640

 • ظرفیت : 6 برگ یا 1 کارت اعتباری
 • سایز برش : 9×3
 • عرض دهانۀ ورودی : 220 میلیمتر ( A4 )
 • حجم سطل : 3/14 لیتر

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0640

 

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-1100

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-1100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 2/6 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 150W
 • ابعاد : 385 × 185 × 330
 • وزن دستگاه : 6 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-1100_.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2000

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2000
 • دارای یک محفظه ورودی
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 8×2 میلیمتر
 • تعداد ورودی کاغذ : 7 برگ A4
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • قدرت موتور : 180W
 • ابعاد : 524 × 280 × 372
 • وزن دستگاه : 13.8 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-2000_.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2100

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 7-6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور 185W
 • ابعاد : 567 × 262 × 350
 • وزن دستگاه :15 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-2100.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2200

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 10×2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 145W
 • ابعاد : 535 × 242 × 343
 • وزن دستگاه : 12 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-2200_.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3200

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 185W
 • ابعاد : 570 × 262 × 350
 • وزن دستگاه : 14 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-3200_.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3100

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 10-8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 24 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 500W
 • ابعاد : 675 × 325 × 391
 • وزن دستگاه : 17 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-3100_.jpg

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-5100

 

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-5100
 • دارای یک محفظه ورودی (جهت کاغذ )
 • تعداد ورودی کاغذ : 25برگ A4
 • تعداد ورودی کاغذ : 16برگ A3
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 25×3 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 310 میلیمتر
 • قابلیت خرد کردن سوزن ، کلیپس و CD
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 5 متر
 • دارای تیغه ی برش فولادی یکپارچه
 • حجم مخزن : 76 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 1150W
 • ابعاد : 880 × 420 × 520
 • وزن دستگاه : 65 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_kaghazkhordkon_c-5100_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :
کاغذ خرد کن - کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن - دستگاه کاغذ خردکن - خرید کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) - فروش کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) - قیمت کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) - خرید اینترنتی انواع کاغذ خرد کن های اداری و شرکتی - کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) اون oven - کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) آلمانی HSM - کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) فلوز fellowes - کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن ) البرز alborz - کاغذ خرد کن ( کاغذ خردکن) سان وود sunwood - خرید ، فروش و قیمت کاغذ خرد کن های رمو remo ، نیکیتا nikita ، مهر mehr و اطلس atlas - دستگاه خرد کن کاغذ ، سی دی و کارت اعتباری - خرید ، فروش و قیمت دستگاه خرد کن کاغذ