جهت مشاهده عکس بزرگ کالای دلخواه خود ، روی عکس آن کلیک کنید .

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل S616

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • ابعاد 190×290×370 میلیمتر
 • وزن 7.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_S616-Oven-Binding-Machine.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی bright office مدل 8621

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 5.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر
 • قابلیت صحافی تا 450 برگ (فنر 51 mm)
 • بدنه فلزی
 • ابعاد 160×260×388 میلیمتر
 • وزن 3.75 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_sahafi8621.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل YB-9025

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • وزن 7.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9025.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل YB-9026

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • بدنه فلزی
 • وزن 8.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9026.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2088

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 420×350×230 میلیمتر
 • وزن 10.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2088.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2088C

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 420×350×230 میلیمتر
 • وزن 10.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2088c.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل S900

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 5.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ تحریر
 • وزن 11.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-s900.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2188N

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.0 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • دارای س حالت تنظیم سوراخکاری
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 25 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 370×140×230 میلیمتر
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2188N.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2188

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 25 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 370×140×230 میلیمتر
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2188.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-T318

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-T318.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل T598

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 16 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • ابعاد 150×270×390 میلیمتر
 • وزن 8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_T598-Oven-binding-Machine.jpg

 

دستگاه صحافی فنردوبل فلزی oven مدل HP2008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 230×350×420 میلیمتر
 • وزن 16 کیلوگرم

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2008-oven.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل YB-ST800( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 34 تیغ مربع برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی )
 • دارای 2 اهرم
 • بدنه فلزی
 • وزن 14 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-st800.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-2109

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر-49 سوراخ / 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر
 • قابلیت صحافی تا 250 برگ (25mm) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410 میلیمتر
 • وزن 4.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2109.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2109-a.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل PD-1501

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 360×260×465 میلیمتر
 • وزن 7.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_PD-1501.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9027

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9027.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9027A

 

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 8.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9027A.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9028

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9028.jpg

 

دستگاه صحافی دستی - برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9028A

 

 • دستگاه سیمی کن دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 250×350×450 میلیمتر
 • وزن 11 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9028A.jpg

 

دستگاه صحافی دستی - برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل MC8702

 

 • دستگاه پانچ صحافی دستی-برقی بسیار قوی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 28 برگ تحریر و 8 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 260×370×410 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_MC8702-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_MC8702-b.jpg

 

 

دستگاه صحافی تمام برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل EC8706

 

 • دستگاه پانچ صحافی تمام برقی بسیار قوی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 30 برگ تحریر و 8 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 260×370×410 میلیمتر
 • وزن 24 کیلوگرم

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_EC8706-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_EC8706-b.jpg

 

دستگاه فنر زن دو کاره ی فنر فلزی oven مدل CW2019

 • دستگاه صحافی دو کاره مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ و فنرهای فلزی دوبل 3:1
 • دارای 56 تیغ قابل حذف جهت فنرهای مارپیچ و 40 تیغ قابل حذف 3:1 جهت فنرهای دوبل
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • قطر سوراخ ها 4.5 میلی متر برای فنر فلزی مارپیچ و ابعاد سوراخ ها
  4×4 میلیمتر برای فنر فلزی دوبل
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر برای فنر فلزی مارپیچ و 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی دوبل
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ با فنرهای مارپیچ و 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) با فنرهای دوبل
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 270×430×450 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 25 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_CW2019-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_CW2019-b.jpg