دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) فنر دوبل فلزی سوپربایند super bind مدل wiremac ( تک کاره )

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دستی مخصوص فنر های دوبل فلزی 2:1 یا 3:1
 • دارای دو مدل 2:1 و 3:1 که هر کدام مجزا از دیگری و با هم تفاوت دارند ( دو نوع دستگاه متفاوت )
 • دارای 40 تیغ قابل حذف برای مدل 3:1 و 27 تیغ قابل حذف برای مدل 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) برای مدل 3:1 و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر ) برای مدل 2:1
 • در مدل 2:1 سوراخ ها مستطیل به ابعاد 5.5*4 میلی متر و در مدل 3:1 سوراخ ها مربع به ابعاد 4*4 میلی متر
 • ابعاد 460*330*450 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی و دارای 2 اهرم
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 20 کیلوگرم

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه صحافی سوپربایند مدل wiremac

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac-b.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) فنر دوبل فلزی سوپربایند super bind مدل wiremac-duo ( دو کاره )

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دو کاره دستی مخصوص فنر های دوبل فلزی 2:1 و 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • سوراخ های ایجاد شده توسط پانچ دستگاه 40 سوراخ مربعی به ابعاد 4*4 میلی متر برای فنر های 3:1 و 27 سوراخ مستطیلی به ابعاد 5.5*4 میلی متر برای فنر های 2:1
 • ابعاد 460*480*410 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی و دارای 3 اهرم
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 24 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac-duo.JPG

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) برقی-دستی فنر دوبل فلزی سوپربایند super bind مدل wiremac-e ( دو کاره )

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) برقی-دستی مخصوص فنر های دوبل فلزی 2:1 یا 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • پانچ برقی و سوراخ های ایجاد شده توسط پانچ دستگاه 40 سوراخ مربعی به ابعاد 4*4 میلی متر برای فنر های 3:1 و 27 سوراخ مستطیلی به ابعاد 5.5*4 میلی متر برای فنر های 2:1
 • ابعاد 460*405*490 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی و دارای 1 اهرم
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 24 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac-e.JPG

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) فنر فلزی دوبل و فنر پلاستیکی سوپربایند super bind مدل wiremac 3:1 + combo( دو کاره)


 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی دوبل و پلاستیکی
 • دارای 40 تیغ مربع برای فنر فلزی و 24 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • سوراخ های ایجاد شده توسط پانچ دستگاه 40 سوراخ مربعی به ابعاد 4*4 میلی متر برای فنر های 3:1 و 24 سوراخ مستطیلی به ابعاد 7.94*3.12 میلی متر برای فنر های پلاستیکی
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی و 14.3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 508*686*520 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی و دارای 1 اهرم
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 29 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wiremac-combo.JPG

 

دستگاه جم کن ( خم کن ) فنر فلزی دوبل سوپربایند super bind مدل wire closer

 • دستگاه جم کن سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دستی مخصوص فنر های دوبل فلزی 2:1 و 3:1
 • ماکزیمم عرض صحافی 355 میلیمتر ( 14 اینچ )
 • دسته و بدنه فلزی و دارای 1 اهرم
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 12.24 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_wirecloser.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) دستی فنر فلزی مارپیچ سوپربایند super bind مدل coilmac-m

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دستی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای 5 تیغه ی قابل حذف
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و ماکزیمم عرض صحافی 330 میلیمتر ( 13 اینچ )
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 16 کیلوگرم

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه صحافی سوپربایند مدل coilmac-m

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-m.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-m-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-m-b.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-m-c.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) دستی و برقی فنر فلزی مارپیچ سوپربایند super bind مدل coilmac-eci

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای 5 تیغه ی قابل حذف
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و ماکزیمم عرض صحافی 330 میلیمتر ( 13 اینچ )
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 23.6 کیلوگرم

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید . دستگاه صحافی سوپربایند مدل coilmac-eci

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-eci.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-eci-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-eci-b.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) برقی فنر فلزی مارپیچ سوپربایند super bind مدل coilmac-epi

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای 5 تیغه ی قابل حذف
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و ماکزیمم عرض صحافی 330 میلیمتر ( 13 اینچ )
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 34 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_coilmac-epi.jpg

 

دستگاه فنر انداز ( دستگاه فنز زن ) برقی فنر فلزی مارپیچ سوپربایند super bind مدل finish@coil-m ( جمع کن مارپیچی برقی )

 • دستگاه فنر انداز سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ ( جمع کن مارپیچی برقی )
 • دارای موتور قدرتمند و قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ساخت کشور تایوان
 • ابعاد 146*267*368 میلیمتر
 • وزن 7 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_finish-coil-m.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) برقی فنر پلاستیکی سوپربایند super bind مدل combmac-24e

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 24 تیغ قابل حذف و پدال پا
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر و سوراخ های ایجاد شده توسط پانچ دستگاه مستطیلی شکل به ابعاد 7.94*3.12 برای فنر های پلاستیکی
 • ماکزیمم عرض صحافی 355 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ساخت کشور تایوان
 • وزن 32 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_combmac-24e.jpg

 

دستگاه صحافی ( دستگاه فنر زن ) برقی سوپربایند super bind مدل versamac با خشاب های قابل تعویض مخصوص فنرهای دوبل فلزی ، پلاستیکی و مارپیچ

 • دستگاه صحافی سوپربایند ( دستگاه سیمی کن ) برقی برای فنر های دوبل-پلاستیک و مارپیچ
 • قابلیت تعویض تیغ ها ( خشاب ها ) در کمتر از 1 دقیقه
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه
 • دارای خلاص کن برای تمامی مدل ها
 • قابلیت پانچ 35 برگ تحریر در هر مرحله
 • ماکزیمم عرض صحافی 355 میلیمتر
 • ساخت کشور تایوان
 • ابعاد 267*457*521 میلیمتر
 • وزن 49 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_taiwan-binding-machine_versamac.jpg

 

 

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

جهت مشاهده فیلم تخته وایت برد جدید پارس کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_new-frame-magnetic-whiteboard.jpg

 

جهت مشاهده فیلم وایت برد شیشه ای مغناطیسی پایه دار کلیک کنید . b_150_100_16777215_00_images_first-page_magnetic-glass-board-on-stand.jpg

 

سایت جدید فروشگاه پارس تحریر www.parstah.com

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

دستگاه صحافی تایوانی - دستگاه صحافی سوپر باند super bind تایوان - دستگاه صحافی تایوانی سوپر بایند super bind - دستگاه فنر زن تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه فنرزن تایوانی تک کاره و دو کاره - دستگاه سیمی کن تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه فنرزنی تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه پانچ فنری تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه فنر انداز سوپر باند تایوان super bind - دستگاه صحافی فنر دوبل فلزی تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه صحافی فنر مارپیچ فلزی تایوانی سوپر باند super bind - دستگاه صحافی فنر پلاستیکی تایوانی سوپر باند super bind