دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-5009A

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-5009A.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2009

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر (4:1)-53 سوراخ
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 330 میلیمتر
 • ابعاد 230×380×460 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2009.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-3009

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و عرض صحافی 330 میلی متر
 • ابعاد 230×380×460
 • وزن 13.2 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-3009.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-20

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 200×275×435 میلی متر
 • وزن 24.5 کیلو گرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_eb20.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2109A

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر-49 سوراخ / 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 250 برگ (25mm)و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410
 • وزن 5.1 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2109A.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل HP-7588CW( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 34 تیغ مربع برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی و 14.3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر برای فنر فلزی و 8*3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 130×380×450 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-7588CW.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-30

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 30 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 300×400×400 میلی متر
 • وزن 24 کیلو گرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_eb30.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-2108

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • ابعاد 150×250×370 میلی متر
 • وزن 5.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2108.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1200R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 285×210×440 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_TD-1200(R).JPG

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1500R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 360×260×465 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_TD-1500(R).jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-5008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 180×320×430 میلی متر
 • وزن 6.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-5008.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-3008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 2:1 و 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • ابعاد 230×350×420 میلی متر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-3008.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-2308

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 250×400×500 میلی متر
 • وزن 11.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2308.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1201

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×220×380 میلیمتر
 • وزن 6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1201.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×260×380 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1501.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501A21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×260×380 میلیمتر
 • وزن 7 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1501A21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2000

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 180×320×150 میلیمتر
 • وزن 11.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_sd2000.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2501B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 250×400×430 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-2501B21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2011B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 220×320×430 میلیمتر
 • وزن 13 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-2011B21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2021B24


 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 24 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 230×400×530 میلیمتر
 • وزن 18 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD2021B24.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-3030

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 190*320*400 میلیمتر
 • وزن 11.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_3030.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-9029

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • وزن 11.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9029.jpg