جهت مشاهده عکس بزرگ کالای دلخواه خود ، روی عکس آن کلیک کنید .

 

parstahrir-telegram.jpg   parstahrir-telegram.jpg
تلگرام پارس تحریر   به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل S616

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • ابعاد 190×290×370 میلیمتر
 • وزن 7.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_S616-Oven-Binding-Machine.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی bright office مدل 8621

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 5.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر
 • قابلیت صحافی تا 450 برگ (فنر 51 mm)
 • بدنه فلزی
 • ابعاد 160×260×388 میلیمتر
 • وزن 3.75 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_sahafi8621.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل YB-9025

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • وزن 7.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9025.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل YB-9026

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ (فنر 51 mm)
 • بدنه فلزی
 • وزن 8.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9026.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2088

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 420×350×230 میلیمتر
 • وزن 10.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2088.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2088C

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 420×350×230 میلیمتر
 • وزن 10.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2088c.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل S900

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 5.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ تحریر
 • وزن 11.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-s900.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2188N

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.0 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • دارای س حالت تنظیم سوراخکاری
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 25 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 370×140×230 میلیمتر
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2188N.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل 2188

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 3×8 میلیمتر
 • عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 25 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 370×140×230 میلیمتر
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2188.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-T318

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • وزن 4.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-T318.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل T598

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 16 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • ابعاد 150×270×390 میلیمتر
 • وزن 8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_T598-Oven-binding-Machine.jpg

 

دستگاه صحافی فنردوبل فلزی oven مدل HP2008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 230×350×420 میلیمتر
 • وزن 16 کیلوگرم

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2008-oven.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل YB-ST800( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 34 تیغ مربع برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 4 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی )
 • دارای 2 اهرم
 • بدنه فلزی
 • وزن 14 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-st800.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-2109

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر-49 سوراخ / 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر
 • قابلیت صحافی تا 250 برگ (25mm) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410 میلیمتر
 • وزن 4.3 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2109.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-2109-a.jpg

  

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل PD-1501

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 360×260×465 میلیمتر
 • وزن 7.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_PD-1501.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9027

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9027.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9027A

 

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 8.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9027A.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9028

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9028.jpg

 

دستگاه صحافی دستی - برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل YB-9028A

 

 • دستگاه سیمی کن دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 250×350×450 میلیمتر
 • وزن 11 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9028A.jpg

 

دستگاه صحافی دستی - برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل MC8702

 

 • دستگاه پانچ صحافی دستی-برقی بسیار قوی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 28 برگ تحریر و 8 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 260×370×410 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_MC8702-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_MC8702-b.jpg

 

 

دستگاه صحافی تمام برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل EC8706

 

 • دستگاه پانچ صحافی تمام برقی بسیار قوی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 46 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 30 برگ تحریر و 8 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 260×370×410 میلیمتر
 • وزن 24 کیلوگرم

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_EC8706-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_EC8706-b.jpg

 

دستگاه فنر زن دو کاره ی فنر فلزی oven مدل CW2019

 • دستگاه صحافی دو کاره مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ و فنرهای فلزی دوبل 3:1
 • دارای 56 تیغ قابل حذف جهت فنرهای مارپیچ و 40 تیغ قابل حذف 3:1 جهت فنرهای دوبل
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • قطر سوراخ ها 4.5 میلی متر برای فنر فلزی مارپیچ و ابعاد سوراخ ها
  4×4 میلیمتر برای فنر فلزی دوبل
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر برای فنر فلزی مارپیچ و 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی دوبل
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ با فنرهای مارپیچ و 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) با فنرهای دوبل
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 270×430×450 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 25 کیلوگرم

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_CW2019-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_CW2019-b.jpg

 


 

 

 

 

 

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-5009A

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-5009A.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2009

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر (4:1)-53 سوراخ
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 330 میلیمتر
 • ابعاد 230×380×460 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2009.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-3009

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و عرض صحافی 330 میلی متر
 • ابعاد 230×380×460
 • وزن 13.2 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-3009.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-20

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 200×275×435 میلی متر
 • وزن 24.5 کیلو گرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_eb20.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2109A

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنرهای فلزی مارپیچ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر-49 سوراخ / 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 250 برگ (25mm)و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290×180×410
 • وزن 5.1 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2109A.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل HP-7588CW( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 34 تیغ مربع برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی و 14.3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر برای فنر فلزی و 8*3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 130×380×450 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-7588CW.jpg

 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-30

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 30 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 300×400×400 میلی متر
 • وزن 24 کیلو گرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_eb30.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-2108

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • ابعاد 150×250×370 میلی متر
 • وزن 5.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_2108.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1200R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 285×210×440 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_TD-1200(R).JPG

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1500R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 360×260×465 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_TD-1500(R).jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-5008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 180×320×430 میلی متر
 • وزن 6.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-5008.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-3008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 2:1 و 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • ابعاد 230×350×420 میلی متر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-3008.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-2308

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 250×400×500 میلی متر
 • وزن 11.8 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_HP-2308.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1201

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×220×380 میلیمتر
 • وزن 6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1201.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×260×380 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1501.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501A21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120×260×380 میلیمتر
 • وزن 7 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-1501A21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2000

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 180×320×150 میلیمتر
 • وزن 11.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_sd2000.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2501B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 250×400×430 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-2501B21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2011B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 220×320×430 میلیمتر
 • وزن 13 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD-2011B21.jpg

 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2021B24


 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 24 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8×3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 230×400×530 میلیمتر
 • وزن 18 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_SD2021B24.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-3030

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 190*320*400 میلیمتر
 • وزن 11.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_3030.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-9029

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • بدنه فلزی
 • وزن 11.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-9029.jpg

 


 

 

 

 

 

 

دستگاه صحافی فنردوبل فلزی oven مدل YB-T970

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • ابعاد سوراخ ها 4×4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 265×415×525 میلیمتر
 • بدنه تمام فلزی
 • وزن 17.5 کیلوگرم

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-T970.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB - TT2930

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 2:1 و 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 350×525×566 میلیمتر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 11.6 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-TT2930.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل YB-ST2960( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 40 تیغ قابل حذف برای فنر فلزی و 24 تیغ برای فنر پلاستیکی
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی و 14.3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر و 6 برگ طلق PVC در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی )
 • دارای 2 اهرم
 • ابعاد 350×525×566 میلیمتر
 • بدنه فلزی
 • وزن 25.5 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-ST2960.jpg

 

دستگاه صحافی فنر فلزی مارپیچ oven مدل pc2000

 • دستگاه صحافی دستی پر قدرت مخصوص فنر های فلزی مارپیچ
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر
 • قابل استفاده برای تمام سایزهای فنر مارپیچ از 4.5 میلیمتر تا 50 میلیمتر
 • ابعاد 425×395×432 میلیمتر
 • وزن 9.7 کیلوگرم
b_150_100_16777215_00_images_stories_dastgahe-sahafi_YB-pc2000.jpg

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

دستگاه صحافی - دستگاه های صحافی - دستگاه فنر زن - دستگاه فنرزن - دستگاه فنر انداز - دستگاه پانچ صحافی - خرید دستگاه صحافی - فروش دستگاه صحافی - دستگاه پانچ فنری - دستگاه فنری کردن کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - مرکز فروش دستگاه صحافی - دستگاه فنر انداختن کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه های صحافی فنر پلاستیکی - دستگاه صحافی فنر پلاستیکی - دستگاه صحافی فنر دوبل - دستگاه های صحافی فنر دوبل - دستگاه صحافی فنر مارپیچ - دستگاه های صحافی فنر مارپیچ - دستگاه پانچ فنری کردن کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه فنر زن کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه صحافی oven - دستگاه های صحافی OVEN - قیمت دستگاه صحافی - قیمت دستگاه های صحافی - لیست قیمت دستگاه های صحافی - خرید و فروش اینترنتی دستگاه های صحافی - خریدن دستگاه صحافی - خرید دستگاه فنرزنی - دستگاه فنرزنی - خرید دستگاه فنر زنی - دستگاه فنر زنی - دستگاه فنر زنی کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - فروش دستگاه های صحافی - خرید دستگاه های صحافی - دستگاه سیمی کن - دستگاه صحافی سیمی - دستگاه پانچ سیمی کن - دستگاه سیمی کن فلزی - قیمت دستگاه سیمی کن - قیمت دستگاه صحافی سیمی - خرید دستگاه سیمی کن - خرید دستگاه صحافی سیمی - فروش دستگاه سیمی کن - فروش دستگاه صحافی سیمی - دستگاه صحافی فنر فلزی (مارپیچ و دوبل ) و پلاستیکی - دستگاه صحافی کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه صحافی دستی و برقی برای سیمی کردن کتاب و جزوه - دستگاه صحافی حرارتی چسب گرم - دستگاه صحافی دو کاره فنر دوبل و پلاستیکی - دستگاه فنرزنی کتاب ، دفتر ، جزوه ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه سیمی کن کتاب ، دفتر ، جزوه ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - دستگاه فنر انداز کتاب ، جزوه ، دفتر ، مقاله ، کاتالوگ ، سررسید و سایر اوراق کاغذی - خرید دستگاه فنر انداز - فروش دستگاه فنر انداز - قیمت دستگاه فنر انداز - خرید دستگاه فنرزن - فروش دستگاه فنرزن - قیمت دستگاه فنرزن - دستگاه فنر جمع کن